شیشه های سکوریت

شیشه های سکوریت

این نوع شیشه ها ، شیشه های هستند که با اعمال شوک حرارتی بر شیشه معمولی تولید میگردد برای تهیه این نوع شیشه ابتدا جام های شیشه در اندازه های مورد نظر برش خورده و پس از انجام عملیات دیاموند لبه های آن برروی غلطک کوره قرار گرفته و بصورت افقی وارده کوره شده وتا دمای خمیری حدود 650 درجه حرارت داده می شود پس از هدایت به قسمت بعدی در این مرحله توسط هوای پرفشار به سرعت سرد میگردد.
این سرد شدن سریع در سطح شیشه تنش فشار ی بالایی ایجاد می نماید و باعث افزایش استحکام حرارتی و مکانیکی شیشه میگردد
که باعث میگردد این نوع شیشه ها در مقایسه با شیشه های معمولی با مشخصات یکسان در مقابل بارهای مکانیکی ،ضربه و تنش های حرارتی تا پنج برابر مقاوم تر باشد

نحوه ی خرد شدن این شیشه به قطعات ریز و غیره برنده ، مانع از بروز جراحت ناشی از شکستگی شیشه ها میگردد. از این لحاظ محصولات مناسبی جهت استفاده در نماهای خارجی ساختمان و فضاهای داخلی اماکن ها می باشد