درباره ماهان

با توجه به پيشرفت روز افزون زندگي آپارتماني ، مكانيزه كردن ساختمان و استفاده بهينه از تمامي فضاها و ايزوله كردن آن از ورود حشرات مزاحم ، سروصداي زندگي ماشيني و همچنين جلوگيري از اتلاف انرژي يك مزيت در زندگي به حساب مي آيد و استفاده چند گانه از امكانات موجود به يك ضرورت اجتناب ناپذير مبدل شده است.
در اين راستا شيشه بالكن ماهان جام آذر از سال 1387 با هدف واردات و مونتاژ و ارائه شيشه هاي متحرك بالكني (سيستم شيشه هاي ريلي تاشو،بالكن شيشه اي)از كشور تركيه براي تامين رفاه و آسايش ، بهداشت و استفاده بهينه از فضاهاي مسكوني ، اداري و تفريحي تاسيس شد و هم اكنون مفتخر است كه با اتكا بر خداوند متعال و تلاش بي وقفه و پنج سال تجربه كاري و بهره گيري از دانش و خلاقيت پرسنل خود و بااستفاده از دستگاههاي ديجيتالي و ليزرهاي به روز جهان در اندازه گيري به عنوان اولين توليد كننده و طلايه دار سيستم شيشه هاي ريلي تاشو در كشور عزيزمان ،توليد و نصب در خصوص ارائه شيشه هاي متحرك بالكني را به صورت تخصصي از مرحله مشاوره ،بررسي، طراحي و مهندسي تا پياده سازي و اجرا ارائه خدمات نمايد و تاكنون موفق به اجراي بيش از هزار پروژه موفق شده است.