انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت شیشه بالکن ماهان جام ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.
از طریق فرم مربوطه با ما در ارتباط باشید.

نام و نام خانوادگی (*)

تلفن ثایت

تلفن همراه (*)

آدرس پست الکترونیکی شما (*)

استان

شهر

نظرات، انتقادات، پیشنهادات